Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Leden 2011

Hry pro rozvoj dětského mozku

11. ledna 2011 v 16:52 Hry s dětmi
Vývoj mozku je výsledkem složitého působení mezi vrozenými faktory a faktory prostředí. Během prvních let po narození se již žádné nové nervové buňky nevytvářejí, ale dramaticky narůstá množství spojení mezi nimi. Mozkovou kapacitu dítěte proto mohou rodiče posilovat pomocí nejrůznějších aktivit, které přispívají k vytváření a dobrému fungování husté sítě nervových spojení. Nejde zdaleka jen o "trénování" logického myšlení, stejně důležité jsou například i různé smyslové zkušenosti, pohybové hry, vnímání hudby, humor, emoce apod. Každá kapitola podává v úvodu krátké vysvětlení, jak určité činnosti ovlivňují vývoj mozku a nabízí jednoduché a zábavné nápady a hry, které pomohou vytvořit dobré základy pro pozdější učení dítěte.

Nápady, jak využít různorodost inteligence ke zvýšení mozkové kapacity 
 • Požádejte děti, aby vyprávěly nebo napsaly příběh vlastními slovy.
 • Položte dětem otázky, které jim umožní zamyslet se nad vlastními zážitky a začlenit do nich nové informace. Například poté, co si poslechnout pohádku O neposlušných kůzlátkách, se jich můžete zeptat, jestli si pamatují, kdy naposledy porušili nějaké pravidlo. Co se stalo? Jak se při tom cítily? Nebo když si povídáte o barvách, můžete se zeptat, jakou náladu v nich různé barvy vyvolávají
 • Děti mohou hledat vzorce v jazyce, počtech, pohybu, umění, chování a pocitech
 • Povzbuzujte děti, aby používaly při vyjadřování nákresy, schémata a modely.
 • Umožněte dětem, aby si vlastní vyprávění nahrály na kazetu. Je to skvělé cvičení na rozvíjení jazykových schopností a uspořádání mluveného projevu.
 • Dejte dětem deník, do kterého si mohou zapisovat své zážitky.
 • Používejte barevné fixy a propisky na kreslení i psaní.
 • Pokuste se s dětmi o řízenou imaginaci. Cestování ve fantazii děti milují.
 • Naučte děti rychlé i pomalé písničky, říkanky doprovázené pohybem prstů.
 • Co nejčastěji dávejte dětem vybrat si z možností. Je to dobré pro všechny děti a zejména pro ty, které jsou rády v kontaktu s lidmi.
 • Ve chvílích odpočinku pouštějte tichou hudbu.
 • Podporujte děti ve sportovních aktivitách, hudebních a uměleckých projevech, zapojení do divadelního kroužku atd. Všechny tyto aktivity podporují rozvoj schopností dítěte.
 • Skládejte s dětmi puzzle.
 • Umožněte dětem, aby pomáhaly při vaření. Zapojte je do celého procesu: od výběru jídla (rozhodování o tom, co máme rádi a co neradi), nákupu přísad (získávání zdrojů), přípravy jídla (matematika) a servírování jídla (estetické vnímání).
 • Veďte děti k tomu, aby hledaly pravidelnosti ve všedních úkonech, v chování, aktivitách, ročních obdobích, příbězích atd.
 • Dejte dětem příležitost k vyřešení vlastních problémů. Řešení problémů dětem umožňuje procvičovat nejrůznější dovednosti ve smysluplném kontextu a dává jim příležitost k vyjednávání a hledání kompromisů
 • Na výletě nechejte děti číst z mapy. Pomozte jim vytvořit si mapu svého pokoje a později i mapu cesty z domova do školy.
 • Veďte děti k tomu, aby si vážily svých jedinečných schopností a oceňovaly také všechny ostatní druhy inteligence. Na fungování společnosti se podílejí nejrůznější dovednosti.
 • Umožněte dětem, aby se zapojily do skupin, které podporují přátelství a budování vztahů, jako jsou skautské oddíly a některé zájmové kroužky.
 • Čtěte dětem různorodé texty - od novinových článků, básní, knížek či článků v časopisech. Nezapomeňte na pohádku nebo příběh před spaním.
Nápady pro práci se skupinou dětí
 • Zařaďte do programu hraní rolí a maňáskové divadlo k vyjádření vlastních myšlenek, pocitů a nápadů nebo k zamyšlení na předloženým materiálem.
 • Pomozte dětem přepsat příběhy do podoby divadelních her. Nechejte je zahrát novou verzi příběhu.
 • Zahrajte si s dětmi hry jako Tichá pošta, Zajíček v své jamce.
 • Procvičujte s dětmi dovednost vyjednávat. Naučte děti, jak vyřešit konflikt vyjednáváním a hledáním kompromisů.
 • Zahrajte si s dětmi další hry, jako je Každý musí sedět, Záchranný kruh, Preclík pro každého. Jsou to hry, které napomáhají utváření mezilidských vztahů.
 • Kdykoli je to možné, udělejte graf voleb (kdo si vybral chleba s marmeládou, kdo s medem, kdo s pomazánkou atp.) nebo situací (kolik dětí má na sobě červenou barvu a kolik má na sobě zelenou). Je to skvělý způsob organizace vizuální zkušenosti
 • Naučte děti používat slovní obraty pro korespondenci, pro zformulování výsledků nějaké aktivity nebo ve hře.
 • Pořiďte knížku hlavolamů. Na každý týden vyberte jeden. Ten, kdo hlavolam vyřeší, vybere další.
 • Dejte dětem příležitost k brainstormingu. Například, jak by mohl tenhle příběh skončit? Jak se dá použít kolíček na prádlo? Kam by se dalo jet na výlet?
Zdroj: Schiller Pam, Hry pro rozvoj dětského mozku, Portál 2010