Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Květen 2009

Nebezpečný nafukovací míč Léto s krtkem - 61 cm

25. května 2009 v 13:28 Nebezpečné hračky
Míč nafukovací 61 cm
Léto s krtkem model 170101
EAN 8590331701018
Původ : Čína

Míč nafukovací 61 cm je balen v plastovém obalu vsunut do papírové manžety s vyobrazením tří míčů nafukovacích. Na obalu uvedeno text "Výrobek bez ftalátů". Míč 61 cm. Na zadní straně papírové manžety jsou uvedeny údaje o použití výrobku a bezpečnostní informace, značka shody CE, EAN a model výrobku.
Míč nafukovací je vyroben z PVC fólie žluté,červené,zelené a modré barvy s potiskem zvířátek Zdeněk Miler. Údaje o plastovém obalu uvedeny pouze v cizím jazyce.

Made in China

Dodavatel : WIKY Kyjov Czech Republic

Druh nebezpečí : Chemické riziko - obsah ftalátů

Příčiny nebezpečnosti :
Výrobek obsahuje nadlimitní hodnotu esterů kyseliny ftalové (DNOP) 2,9 % .

Opatření na ochranu trhu :

ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně dovozce přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu.

Přílohy

Nebezpečný nafukovací člun

25. května 2009 v 13:26 Nebezpečné hračky
Nafukovací člun 89x46cm
EAN : 800 360 819 1790
Původ : Made in China

Nafukovací člun je vyroben z měkčeného plastu červené barvy. Prodáván je v kartonové krabici s vyobrazeným obrázkem červených člunů ve tvaru žáby se sedícím dítětem. Na obalu uvedeny veškeré informace o výrobku "Baby Water Sled" a bezpečnostní informace pouze cizojazyčně, označení CE ; Věková hranice zobrazena piktogramem 3-8.
Uvnitř obalu je vložen letáček s těmito informacemi:
Nafukovací člun nesmí být používán jako záchranný prostředek. Výrobek je určen dětem od tří let. Dítě musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Výrobek nesmí osychat na přímém slunci. Používejte a vyprazdňujte jej tak , aby nedošlo k jeho poškození. Nenafukujte pomoci vysokého tlaku, ani jej nepřefukujte.
Druh nebezpečí : Chemické ohrožení zdraví

Příčiny nebezpečnosti :
Vzhledem k tomu, že fólie nafukovacího člunu obsahuje 24,0% di-2-ethylhexylftalátu (DEHP) a 0,75 % di-isononylftalátu (DINP) , držadlo nafukovacího člunu obsahuje 27,7% di-2-ethylhexylftalátu(DEHP) a 1,62% di-isononylftalát (DINP) . Hračka svým charakterem může být dítětem při hře vkládána do úst či olizována, tudíž lze konstatovat, že výrobek nesplňuje požadavek na obsah esterů kyseliny ftalové v souladu s požadavkem Direktivy 2005/84/EC. Přímé ohrožení nebo akutní poškození zdraví v tomto případě nehrozí. Riziko vychází ze skutečnosti, že ftaláty se mohou kumulovat zejména v tukových tkáních dítěte a jsou obtížně metabolizovatelné.

Opatření na ochranu trhu :
ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu.

Přílohy

Nebezpečný dětský telefon - Žába

25. května 2009 v 13:24 Nebezpečné hračky
Telefon dětský "Žába"
Item No. 0538A-3
Původ : Čína

Telefon dětský je balen v kartonovém obalu. Jedná se o akustickou plyšovou hračku kombinovanou s plastovou částí, která je opatřena tlačítky různých velikostí . V zadní části hračky je prostor pro vkládání 2 ks baterií typu AA.
Na obalu jsou uvedeny veškeré údaje pouze v cizím jazyce.
Made in China

Dodavatel :

Druh nebezpečí : Riziko ohrožení zdraví

Příčiny nebezpečnosti :
Hračka obsahuje snadno odnímatelné části (plastové oči), které se po oddělení celé vejdou do zkušebního válce na malé části. Plastové oči na hračce jsou připevněny pouze lepením, při běžné manipulaci s hračkou dochází k jejich odlepení.

Opatření na ochranu trhu :

ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu.

Přílohy

Nebezpečný dětský bazén

25. května 2009 v 13:22 Nebezpečné hračky
Dětský bazén bj BESTWAY
61x15, Round 2-ring Kiddie Pool
Země původu : Čína
Dovozce. ARCA s.r.o. Semily

Nafukovací dětský bazén je vyroben z měkčeného plastu růžové barvy . Prodáván je v plastovém obalu na kterém je samolepka s označením dovozce, varování,návod k lepení. Uvnitř obalu je vložena papírová manžeta s barevným vyobrazením bazénu. Dále je na manžetě uvedeno: označení věkové kategorie 3-, typ výrobku; bezpečnostní požadavky jen cizojazyčné, označení CE.

Druh nebezpečí : Chemické ohrožení zdraví

Příčiny nebezpečnosti :
Fólie nafukovacího bazénku obsahuje 11,9 % di-isononylftalátu (DINP)-růžová fólie. Hračka svým charakterem může být dítětem při hře vkládána do úst či olizována, tudíž lze konstatovat, že výrobek nesplňuje požadavek na obsah esterů kyseliny ftalové v souladu s požadavkem Direktivy 2005/84/EC

Opatření na ochranu trhu :
ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu. Další opatření budou uložena u dovozce.

Přílohy

ČOI varuje před nebezpečnou dřevěnou koloběžkou

25. května 2009 v 13:19 Nebezpečné hračky
(Praha 19. března 2009) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele nebezpečný výrobek určený pro děti. Výrobek představuje vysoké riziko poškození zdraví.
Jedná se o dětskou dřevěnou koloběžku SCOOTER, Art. 90472 dovážená na náš trh z Číny. Během provedených zkoušek bylo zjištěno, že testovaný výrobek svou konstrukcí nesplňuje základní požadavky na bezpečnost hraček. Velikost předního kola snižuje výšku stupátka, malý průměr řídítek neumožňuje bezpečné uchopení.

Česká obchodní inspekce vydala zákaz prodeje, zákaz uvádění výrobku na trh, stažení výrobku z trhu a povinnost účinným způsobem informovat spotřebitele o nebezpečnosti tohoto výrobku.

Přílohy

ČOI zakázala prodej dětské tříkolky DE BAOLE

25. května 2009 v 13:15 Nebezpečné hračky
Informace o výskytu nebezpečného výrobku oznámeného v mezinárodním výstražném systému RAPEX v obchodní síti České republiky.
Dětská tříkolka DE BAOLE

Výrobce ( dovozce ): neznámý
Dodavatel: nezjištěn

POSOUZENÍ:
Výsledek zkoušky prokázal, že vlastnosti předmětného výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A 4:2007 Bezpečnost hraček - Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti.

ZJIŠTĚNÍ:
Rukojeti řídítek tříkolky jsou zakrytovány plastovými kryty, které je možno lehce oddělit. Odkryjí se tak přístupné ostré hrany řídítek. Vzniká možnost poškození zdraví (řezné rány) při předvídatelném použití.

Další nesplnění, zjištěné analýzou rizik čl. 4.15.1.2 - tříkolka není vybavena návodem k sestavení a použití, uživatel není upozorněn na potenciální nebezpečí spojená s použitím a na bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat.

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č.19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák. č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

OPATŘENÍ:
Uložen zákaz prodeje na výrobky zjištěné v prodeji dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/86 Sb., o ČOI, v platném znění a bude vydáno ochranné opatření dle § 7a odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona.

Přílohy

Nebezpečná plyšová opice

25. května 2009 v 13:14 Nebezpečné hračky
Výrobek nesplňuje základní technické požadavky na hračky.
Výrobce (dovozce): nezjištěn

Země původu: Made in China

Výrobek není označen názvem výrobku, číslem výrobku a značkou shody CE.

ZJIŠTĚNÍ:
Vlastnosti výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A4:2007 Bezpečnost hraček - Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti a dále ve shodě s požadavky ČSN EN 62115:2006 Elektrické hračky - Bezpečnost.

1. Při rozepnutí zdrhovadla na břiše plyšové opice je volně přístupný výplňový měkký materiál, který může ulpět na prstech dítěte, vzniknou malé části a může tak dojít ke spolknutí či vdechnutí a způsobit tak zadušení dítěte. Tento materiál prostupuje i přes zdrhovadlo.

2. Prostor pro uložení baterie je přístupný bez použití nástroje, čímž není dostatečně zabezpečen, neboť přístup k bateriím je pouze pomocí zdrhovadla.

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č. 19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák.č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Přílohy

Nebezpečný JO-JO míček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže

25. května 2009 v 13:12 Nebezpečné hračky
Výrobek nesplňuje základní technické požadavky na hračky k uvedení na trh.
Informace o výskytu nebezpečného výrobku oznámeného v mezinárodním výstražném systému RAPEX v obchodní síti České republiky:

Jedná se o výrobek JO-JO míček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže na bázi eleastomeru SBR.
Výrobce (dovozce): neznámý

ZJIŠTĚNÍ:
Výsledek zkoušky prokázal, že vlastnosti předmětného výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A 4:2007 Bezpečnost hraček - Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti.

Volná délka šňůry je v rozporu s požadavkem normy 1 550 mm a obvod smyčky je 540 mm. Hrozí nebezpečí uškrcení.

Další nesplnění základních požadavků zjištěné analýzou rizik:
Hračka JO-JO míček není označen varovným označením věkové kategorie dětí a informace o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití (použití dětmi mladšími 3 let) nejsou spotřebiteli poskytnuty vůbec. Tím je porušen § 5 odst. 1 a 3 NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.

Výsledné hodnocení rizika: VÁŽNÉ

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č.19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák. č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

OPATŘENÍ :
Uložen zákaz prodeje na výrobky zjištěné v prodeji dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/86 Sb., o ČOI, v platném znění a bude vydáno ochranné opatření dle § 7a odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona.

Přílohy

Nebezpečné plastové hračky ve tvaru letadélek, lodiček a autíček

25. května 2009 v 13:11 Nebezpečné hračky
Konstrukce hraček umožňuje oddělení jednotlivých komponentů a hrozí tak nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částí.
Výrobce (dovozce): Neuvedeno, výrobek označen pouze nápisem MADE IN CHINA

Plastové hračky ve tvaru letadélek, lodiček a autíček nevyhovují základním požadavkům na bezpečnost hraček dle ust. § 2 Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Konstrukce hraček umožňuje snadné oddělení jednotlivých dílů, ze kterých jsou hračky složeny. Jednotlivé díly dítě může polknout či vdechnout a hrozí tak nebezpečí udušení dítěte.

Výrobky nesplňují požadavky ČSN EN 71-1, čl. 5.1 písm. a) a článek 7.1. Výrobky nejsou ve shodě se základními požadavky , neboť nevyhovují požadavkům dle ČSN EN 71-1 + A4 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, čl. 5.1 písm. a) a čl. 7.1. Nebyl tak splněn požadavek § 2, odst. 3) Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, v návaznosti na článek č. 2) Směrnice rady č. 88/378/EHS.

Nebezpečí:
Konstrukce hraček umožňuje oddělení jednotlivých komponentů, které lze zcela vložit do zkušebního válce malých částí ve smyslu ČSN EN 71 - 1 + A4 článek 5.1 a 8.2. celým svým objemem, a hrozí tak nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částí.

Výrobky nejsou opatřeny žádným varováním, nejsou označeny výrobcem nebo dovozcem, popř. dodavatelem a nejsou označeny stanoveným označením CE, vyjadřující předpoklad shody se základními bezpečnostními požadavky Směrnice rady č. 88/378/EHS.

Opatření:
ČOI zakázala prodej těchto výrobků. Dovozci (výrobci) bude po došetření uloženo ochranné opatření.

Přílohy

Nebezpečné hračky: Chrastítko TOY 330C

25. května 2009 v 13:07 Nebezpečné hračky
Výrobek je určen pro nejmladší skupinu dětí, a proto lze s ohledem na jejich chování předpokládat, že budou výrobek vkládat do úst a prsty do otvorů, což může způsobit jejich poranění.
Chrastítko, výrobek označen TOY 330C

Země původu Čína,

Dovozce: PTT Global s.r.o.

POPIS VÝROBKU:
Balen v plastovém sáčku s papírovou manžetou - č.k. 4444019033004, značka shody CE. V chrastítku jsou naproti sobě umístěná pohyblivá kolečka a hroty. Na papírovém štítku na sáčku uvedeno "Nevhodné pro děti do 3 měsíců" a piktogram, pod kterým je uvedeno: 0-3 měsíc. Na papírové manžetě uvedeno 3+month a piktogram, že výrobek není vhodný pro děti do tří let, přestože jednoznačně z povahy výrobku vyplývá, že se jedná o výrobek vhodný pro děti mladší 36 měsíců.

ZJIŠTĚNÍ:
Výrobek není v souladu s ČSN EN 71-1+A 4:2007 čl.5.1 písm b).

U chrastítka hrozí nebezpečí uvíznutí prstů dítěte mezi kolečky a hroty, včetně poranění při jejich vyprošťování, a nebezpečí poranění jazyka v případě vkládání výrobku do úst, což lze vzhledem k charakteru výrobku předpokládat.

Druh nebezpečí: riziko ohrožení zdraví

Vzhledem k tomu, že výrobek je určen pro nejmladší skupinu dětí, lze s ohledem na jejich chování předpokládat, že budou výrobek vkládat do úst a prsty do otvorů, což může způsobit jejich poranění.

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č. 19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Přílohy

ČOI upozorňuje na nebezpečnou hračku Teletubbies

25. května 2009 v 13:05 Nebezpečné hračky
Praha 04.02.2009 - Riziko udušení a poranění dítěte ? nebezpečí vdechnutí či spolknutí měkkých částí a poranění z důvodu nedostatečného zabezpečení krytu pro prostor baterie.
Hračka TELETUBBIES

Popis výrobku:
Jedná se o plyšovou hračku panáčka na motivy Teletubbies. Hračka funguje na tři baterie, na zadní části hračky pod zdrhovadlem umístěn prostor pro uložení baterie, hračka svítí a zpívá.

Výrobek není označen výrobcem, popřípadě dovozcem, názvem výrobku, vhodností věku dítěte.

Výrobek je označen značkou shody CE

Země původu: Made in China

Zjištění:
Vlastnosti výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 71-1+A4:2007 Bezpečnost hraček ? Část 1 : Mechanické a fyzikální vlastnosti.

čl. 5.2 písm.b)
Při rozepnutí zdrhovadla na zádech hračky je volně přístupný výplňový měkký materiál, který je možné utrhnout, čímž vzniknou malé části, a může dojít ke spolknutí či vdechnutí a způsobit tak zadušení dítěte Tento materiál prostupuje i přes zdrhovadlo.
Riziko nebezpečí: Vážné

Vlastnosti výrobku nejsou ve shodě s požadavky ČSN EN 62115:2006 Elektrické hračky - Bezpečnost

čl. 14.7
Prostor pro uložení baterie je přístupný bez použití nástroje, není dostatečně zabezpečen, neboť přístup k bateriím je pouze pomocí zdrhovadla.
Riziko nebezpečí: Vážné

Závěr:
Riziko udušení a poranění dítěte ? nebezpečí vdechnutí či spolknutí měkkých částí a poranění z důvodu nedostatečného zabezpečení krytu pro prostor baterie.

Výrobek nesplňuje základní požadavky k uvedení na trh dle § 2 odst. 1 NV č. 19/2003 Sb., o technických požadavcích na hračky v návaznosti na § 13 zák.č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.


Přílohy

Nebezpečné hračky: Hopsadlo Nosorožec

25. května 2009 v 13:04 Nebezpečné hračky
Hopsadlo Nosorožec vyrobený z měkčeného červeného plastu.

Země původu: Čína

Druh nebezpečí: Poškození zdraví

Příčiny nebezpečnosti:
Zjištěná nadlimitní hodnota esterů kyseliny ftalové ( 18,5 % ).

Opatření na ochranu trhu:
ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu.

Přílohy

Nebezpečné hračky: Sada chrastítek Baby Rattle Set

25. května 2009 v 13:03 Nebezpečné hračky

Sada osmi druhů barevných plastových chrastítek Baby Rattle Set No. 18106

Země původu: výrobce ZhinXin Čína
Druh nebezpečí: Poškození zdraví

Příčiny nebezpečnosti: Při běžné manipulaci s chrastítky dochází k :
- volnému vytažení plastového proužku krytu baterie
- rozlomení průhledných koulí, vysypání malých kuliček a k prasklinám
- uvolnění koleček nasunutých na kovové ose (přístupné kovové osičky, praskliny)
- odlomení jezdce a vzniku ostrých hran
- rozlepené spojů a vytvoření pohyblivých štěrbin

Opatření na ochranu trhu:
ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu.

Přílohy

ČOI varuje před nebezpečným výrobkem - chrastítko

25. května 2009 v 13:01 Nebezpečné hračky
(Praha 12. března 2008) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje závažné riziko a je výrobkem nebezpečným.
Chrastítko je vyrobeno nevhodným způsobem - vyčnívají ostré hroty u plastových kuliček. U spojovacího kruhu vystupuje ostrá hrana, která tento přesahuje. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen pro nejmladší skupinu dětí, lze s ohledem na jejich chování předpokládat, že budou u výrobku vkládat do otvorů prsty, což může způsobit jejich poranění.

ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu. Všem zákazníkům, kteří však již zakoupili tento rizikový výrobek, doporučuje Česká obchodní inspekce, aby u prodávajícího podali reklamaci vady pro rozpor s kupní smlouvou. Další informace o způsobu vrácení zboží a o dalších rizikových výrobcích naleznete na www.coi.cz.


Přílohy

ČOI zjistila nebezpečnou hračku - plyšového medvídka

25. května 2009 v 12:59
(Praha 6. dubna 2009) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který zejména pro děti představuje závažné riziko a je výrobkem nebezpečným.
Jedná se o spícího plyšového medvídka s přísavkou 093-22-6, kód: 55242, model LK 0978. Výrobek byl vyroben v Číně.

S ohledem na konstrukci závěsu může dojít nejen k udušení dítěte vlivem spolknutí malých částí, ale otevřená uvolněná tenká kovová očka z řetízku/karabinky lze považovat za potecionálně nebezpečné ostré hroty, které při předvídatelném použití hračky s ohledem na obvyklé chování malých dětí představují neúměrné riziko poranění.

ČOI zakázala prodej uvedených nebezpečných výrobků a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu. Další šetření bude provedeno u dovozce.

Přílohy

Nebezpečný plovací kruh INTEX

25. května 2009 v 12:57 Nebezpečné hračky
(Praha 8. dubna 2009) Česká obchodní inspekce nalezla nebezpečný výrobek, který je zařazený v mezinárodním výstražném systému RAPEX.
Jedná se o Plovací kruh INTEX, notifikace RAPEX č. 0092/09, vyrobený z PVC, potištěný barevnými obrázky zvířátek. Výrobek je původem z Číny. Do ČR tento výrobek dodává Jaroslav Janeček DSM, Průhonice.

Výrobek obsahuje 30m/m% DEPH, u nafukovacího ventilu 32m/m% DINP, přičemž maximální dovolená hodnota je 0,1m/m%.

ČOI vydala zákaz prodeje a dále opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a z používání a dále stanovila povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osob, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. Zjištění bylo postoupeno k dalšímu šetření v místně příslušnému inspektorátu.

Přílohy

Nebezpečná koloběžka SCOOTER

25. května 2009 v 12:56 Nebezpečné hračky
(Praha 7. dubna 2009) Česká obchodní inspekce informuje o výskytu nebezpečného výrobku, který byl oznámen v mezinárodním výstražném systému RAPEX, v obchodní síti České republiky.
Jedná se o koloběžku SCOOTER, Notifikace RAPEX č. 0202/09, dodavatelem je SSI TRADE s.r.o. Výrobek je původem z Číny. Hračka má tři kola, ocelový rám a ostatní části, která jsou vyrobeny z PVC. Vpředu je umístěn košík. Ve výrobku je instalován systém, který je napájený třemi bateriemi AA, a který vydává melodie při zapnutí.

Výrobek není ve shodě s normou. Rukojeť řídítka má zakončení o průměru 27,5 mm namísto správné 40 mm daných normou. To představuje riziko proklouznutí rukou na řídítkách a následkem toho může dojít k pádu dítěte během jízdy. Koloběžka také není správně označena hmotnostní kategorií, pro kterou je tento produkt určený. Výrobek představuje vážné riziko pro zdraví dítěte.

"Česká obchodní inspekce vydala zákaz prodeje a dále opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a z používání," řekla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka a dodala: "Dále stanovila povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. Zjištění postoupeno k dalšímu šetření u dodavatele místně příslušnému inspektorátu."

Přílohy

Nebezpečná dětská pyramida NINA

25. května 2009 v 12:54 Nebezpečné hračky
(Praha 9. dubna 2009) Česká obchodní inspekce nalezla nebezpečný výrobek, který je zařazený v mezinárodním výstražném systému RAPEX.
Jedná se o dětskou pyramidu NINA, notifikační číslo: 0044/09. Hračka je vyrobena z tvrzeného plastu, skládá se z 12 variabilních kruhových různobarevných částí ve tvaru šálku. Tyto šálky jsou opatřeny nálepkou s čísly, které souhlasí s pořadím konkrétního šálku v balení pyramidy.
Výrobcem hračky je "NINA" Sp.Z O.O..

Části pyramidy neodpovídají bezpečnostním požadavkům, děti je mohou vložit do pusy při zkoušení pití, tyto části mohou zakrýt nos a ústa a zamezit tak přístupu vzduchu. Za běžných a předvídatelných podmínek může dojít k udušení dítěte. Výrobek tak pro děti představuje velmi vážné riziko.

ČOI vydala zákaz prodeje a dále vydáno opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a z používání a dále stanovila povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. Zároveň bylo zjištění postoupeno k dalšímu šetření u dodavatele místně příslušnému inspektorátu.

Přílohy

ČOI zakázala nebezpečnou hračku - dinosauří vejce

25. května 2009 v 12:53 Nebezpečné hračky
(Praha 24. dubna 2009) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje závažné riziko a je výrobkem nebezpečným.
Jde o Vejce Dinosaurus - expandující, EAN : 859 244 404 4341. Hračka je původem z Číny a dovozcem je OSMA Werm GmbH Karlstadt am Main.

Tato hračka je nebezpečná, jelikož bobtnavé materiály nesmějí při zkoušce zvětšit kterýkoliv ze svých rozměrů o více než 50%. V tomto případě se zvětšily rozměry ve všech směrech více než o 50%.

ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě, kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu.

Přílohy

Nebezpečná plyšová zvířátka s přísavkou - pejsek, medvídek a myšák

25. května 2009 v 12:52 Nebezpečné hračky
(Praha 27. dubna 2009) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR jsou v nabídce pro spotřebitele výrobky, které hlavně pro děti představují závažné riziko a jsou výrobky nebezpečnými.
Jedná se o plyšová zvířátka s přísavkou (pejsek,medvídek,myšák), Model : LK 0978, EAN : 8594046749785. Výrobky jsou označeny jako hračky pro děti do 3 let. Výrobky jsou původem z Číny.

Nebezpečí je přítomné ve všech výrobcích. S ohledem na konstrukci závěsu může dojít k udušení dítěte, neboť řetízek s kroužkem na klíče a elastickou přísavkou jsou spojeny s hračkou prostřednictvím neuzavřených, tenkých, kovových oček, která je možno lehkým tahem od hračky oddělit, elastickou přísavku lze snadno z kroužku na klíče sejmout. Otevřená, uvolněná, tenká, kovová očka z řetízku/karabinky lze také považovat za potencionálně nebezpečné, ostré hroty, které při předvídatelném použití hračky, s ohledem na obvyklé chování malých dětí, představují neúměrné riziko poranění.

"ČOI zakázala prodej uvedených nebezpečných výrobků a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhnul předmětný výrobek v trhu," uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Přílohy