Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM)

27. dubna 2008 v 21:45 |  Právo a finance
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství u zaměstnankyň:
- účast ženy na nemocenském pojištění, popř. zachované nároky ze zaniklého nemocenského pojištění v době šesti týdnů před očekávaným nebo skutečným dnem porodu,
- získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem,
- porod,
- ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je peněžitá pomoc v mateřství poskytována.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství u OSVČ
mimo podmínek stanovených pro zaměstnankyně musí být splněny další podmínky :
- zaplacení pojistného na nemocenské pojištění,
- po dobu pobírání PPM nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
- získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v období jednoho roku před porodem.

Zvláštní případy nároku na PPM

 • Peněžitá pomoc - poskytuje se
  - svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo z jiných důvodů osamělému muži, který nežije s družkou nebo v registrovaném partnerství, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela
  - zaměstnanci (studentu, osobě samostatně výdělečně činné), který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce neposkytuje PPM a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
  - zaměstnanci, který převzal do své trvalé péče dítě, jež mu bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela,
  - pokud splňuje ke dni převzetí dítěte do péče i ostatní podmínky stanovené pro nárok na PPM

 • Převzetí dítěte do trvalé péče
  Peněžitá pomoc v mateřství náleží také ženě, která do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči převzala dítě, jež jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušných orgánů, nebo dítě, jehož matka zemřela.

 • Studentka má rovněž nárok na PPM, pokud navštěvuje řádné denní studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Toto studium musí v době, kdy pobírá PPM, přerušit, jinak nárok na PPM zaniká.

Doba poskytování PPM

 • Ženě, která porodila jedno dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku 8. - 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
 • Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, poskytuje se peněžitá pomoc v mateřství až do uplynutí doby 28 týdnů.
 • Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.
 • Ženě, která porodila najednou dvě nebo více dětí, se PPM poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů.
 • Narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li se žena o dítě starat, poskytuje se PPM po dobu 14 týdnů.
 • Poskytování PPM ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
 • Ženě, která převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči dítě, jehož matka zemřela, se PPM poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.
  Pokud žena převzala do péče dvě nebo více dětí současně, poskytuje se PPM po dobu 31 týdnů. Platí, dojde-li k převzetí dítěte do péče do 7 let věku dítěte.
 • Mužům se peněžitá pomoc poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se muž o dítě stará, nejdéle po dobu 31 týdnů (převzal-li 2 nebo více dětí), a v případě péče z důvodů dlouhodobého onemocnění matky po dobu 22 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhne osmi měsíců věku.

Výše PPM

Výše PPM činí 69 % denního vyměřovacího základu již od prvního dne vyplácení. Vyplácí se na kalendářní dny.
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).

Rozhodným obdobím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila mateřskou dovolenou.

Částka denního vyměřovacího základu podléhá redukci viz http://www.cssz.cz
Zdroj: http://www.cssz.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jan Jan | E-mail | 30. září 2008 v 7:47 | Reagovat

Dobrý den, chci se zeptat, kolik bude manželka pobírat na mateřské a rodičovské dovolené s druhým dítětem - termín porodu je 15.12.2008, když doposud pobírá rodičovský příspěvek na první dítě, kterému budou v lednu 2009 čtyři roky. Má nárok na 7600,- měsíčně přestože mezitím nebyla výdělečně činná?

2 Denisa Denisa | E-mail | 15. prosince 2008 v 18:42 | Reagovat

Dobrý večer chtěla bych se prosím  zeptat jestli mám nárok na ppm? Jsem na mateřské dovolené a minulosti před mateřskou dovolenou jsem nepracovala, nyní už jsem 2roky na mateřské a někdo mě řekl že ty 2roky se počítají, jakože do oddělaného, chtěla jsem se zeptat jestli je to pravda a jetli mám tedy nárok na PPM. Děkuji moc za pomoc.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama