Tvořte s dětmi, kreslete, malujte, fotografujte a můžete vyhrát řadu skvělých cen. Více zde...

Co znamená "rozhodný příjem" pro dávky státní sociální podpory

25. dubna 2008 v 14:32 | http://www.sagit.cz |  Právo a finance
Rozhodný příjem se zjišťuje pro účely nároku na dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu v rodině, a to jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (Rozhodné období ve státní sociální podpoře). Okruh započitatelných příjmů je taxativně vymezen a toto vymezení se provádí buď odkazem na zákon o daních z příjmů, nebo zákon tyto příjmy výslovně uvádí.
Z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, to jsou
a)příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely (§ 6 odst. 1, 6 a 10 zákona o daních z příjmů), a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen,
b)příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů), nejméně však částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka odpovídající uvedeným 50 % průměrné měsíční mzdy, a to za každý z těchto kalendářních měsíců, v nichž trvala uvedená činnost po celý kalendářní měsíc,
c)příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů),
d)další vyjmenované příjmy [§ 10 odst. 1 písm. a) až g)] zákona o daních z příjmů.
Druhou skupinou započitatelných příjmů jsou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, ale jsou od této daně osvobozeny. Mezi tyto započitatelné příjmy patří některé z příjmů uvedených v § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů. Jde například o příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti, stipendia poskytovaná ze státního rozpočtu, vyjmenovaná plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům základní (náhradní) služby, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, a vojákům v záloze povolaným na cvičení, sociální dávky podle zákona o některých služebních poměrech vojáků a dávky související se skončením služebního poměru příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, mzdové vyrovnání, náhrada za ztrátu na důchodu, odstupné a další vyjmenované příjmy.
Všechny tyto příjmy (jak ty co podléhají dani z příjmů, tak ty, které jsou od této daně osvobozeny) se do rozhodného příjmu započítávají jako tzv. "čisté příjmy", tj. po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Dále se do rozhodného příjmu započítávají
a)dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
b)hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,
c)rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení (do 1. července 2004 i pro příspěvek na dopravu),
d)přídavek na dítě pro nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení,
e)mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval.
Do rozhodného příjmu se zahrnují i příjmy ze zahraničí, pokud jde o příjmy, které jsou obdobou uvedených příjmů. Přitom pro zápočet těchto příjmů do rozhodného příjmu a pro jejich převedení na českou měnu jsou zákonem stanoveny pravidla.
Do rozhodného příjmu se započítává každý z uvedených příjmů samostatně (nelze proto ani vzájemně započítat ztráty z těchto příjmů) a jestliže byla poplatníkům daně z příjmů zvýšena nebo snížena tato daň, zvyšuje se, popř. snižuje se rozhodný příjem o toto snížení nebo zvýšení v tom kalendářním roce, popř. v tom kalendářním čtvrtletí, v němž k takovému snížení nebo zvýšení došlo. To, co platí pro dodatečnou změnu daně z příjmů, platí i pro přeplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Jiné než uvedené částky daní nebo pojistného nelze od příjmů započitatelných do rozhodného příjmu odpočítat. To znamená, že příjmy započitatelné do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory nelze snižovat z jiných důvodů, tj. z důvodů různých závazků (dluhů) osoby, a to ať už jde o přeplatky na sociálních dávkách (příjmech), povinnost platit výživné, exekuci na příjem z různých důvodů nebo o splácení dluhů, půjček apod. Do rozhodného příjmu se tak započítávají vždy příjmy v té výši, v jaké by za příslušný kalendářní měsíc (jiné období) náležely, a to bez přihlédnutí k jejich snížení z výše uvedených důvodů. Jedinou výjimku z uvedené zásady tvoří přeplatky na dávkách státní sociální podpory. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu ve státní sociální podpoře oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě došlo.
Vzhledem ke specifické situaci při zjišťování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (v těchto případech nelze zjistit přesný příjem za dobu kratší než je kalendářní rok nebo hospodářský rok, za které se z takové činnosti podává daňové přiznání) platí pro případy, kdy je zjišťován rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, zvláštní úprava stanovení rozhodného příjmuosoby mající příjem z podnikánía z jiné samostatné výdělečné činnostive státní sociální podpoře. V těchto případech se v zásadě vychází z příjmů zjištěných za předchozí kalendářní rok, nejméně však z částky 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
Vzhledem k různorodosti započitatelných příjmů do rozhodného příjmu stanoví zákon o státní sociální podpoře také pravidlo, kdy se jednotlivé příjmy do rozhodného příjmu započítávají, tj. zda se příjmy započítávají v období, kdy byly předmětem daně z příjmů, nebo v období, kdy byly plátcem příjmů zaúčtovány, anebo kdy došlo k jejich výplatě. Přitom je způsob zápočtu těchto příjmů rozlišen, zda se příjmy započítávají v rozhodném období kalendářního roku nebo v rozhodném období kalendářního měsíce.
Zdroj: http://www.sagit.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Daniela Janíčková Daniela Janíčková | E-mail | 13. listopadu 2009 v 20:11 | Reagovat

Je to ubohé, když vám nepřiznají přídavek na dítě, když přesáhnete o 4 kč na příjmech za rok a pak rok nic nedostanete

2 Sociální dávky Sociální dávky | Web | 29. listopadu 2009 v 17:09 | Reagovat

[1]: je to blbé, ale je to tak nastavené, co se s tím dá dělat...

3 Dávka SSP Dávka SSP | 12. prosince 2010 v 10:53 | Reagovat

Stipendia nejsou příjmem pro účely dávek SSP.

4 Karel Karel | E-mail | 26. května 2012 v 16:15 | Reagovat

Myslím ,že by jsme se neměli nechat vykořisťovat korupčníky  a zloději ,kteří  rozkradli miliardy jako je Ráth  a dle sdělení novinářů   takto kradou všichni senátoři a poslanci a celá vláda, kdyby je odposlouchávala policie , zjistili by stovky rozkradených miliónů  doma v podlaze u každého poslance,vládního úředníka atd.. .Lid ČR nemá peníze na jídlo a nejchudší platí korupci a rozkradení  naši vládou .Vládnou nám zloději a vrazi !!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama